Kunskapsökning . . .

Samer i Syd har som prioriterat syfte att öka kunskapen om det samiska folket tillika Sveriges urfolk – Samerna:
Nedan hittar du rubriker på olika ämnen. Klicka på rubriken så kommer du vidare. Ny länk varje vecka!
Ibland kan ”tekniken” krångla lite, så då får man klicka fler gånger 😉

v.1 Samerna i Sverige
v.2 – Sveriges urfolk- – Samer
v.3 Landsmötet i Staare 1918 Del 1
v.4 Landsmötet i Staare 1918 Del 2
v.5 Samefolkets dag 6/2
v.6 Landsmötet i Staare 1918 Del 3
v.7 – Kristendomen med tvång & dödsstraff
v.8 Språksituationen i Sverige
v.9 Samiskt kulturarv
v.10 Renen som kulturarv
v.11 Samiskt kulturlandskap
v.12 Traditionell kunskap
v.13 Samisk matvision
v.14 Rennäringen i Sverige
v.15 Rovdjur och renar
v.16 Toleransnivåer för skador på ren
v.17 Varför finns Sametinget?
v.18 Vad är Sametinget?
v.19 Sametings val 16 maj
v.20 Etnisk diskriminering
v.21 Vindkraft i Sápmi
v.22 Gruvor i Sápmi
v.23 Samisk folkhälsa
v.24 Hur drabbas samer av rasism?
v.25 Rennäring och skogsbruk
v.26 Renen och skogen